EL DESPATX

Cora Ortega

CORA ORTEGA ADVOCATS és un despatx jove i dinàmic, ubicat a Vic (Osona), que ofereix un servei multidisciplinari ja que actua en diverses àrees del dret oferint als seus clients un assessorament jurídic integral i personalitzat, tant a particulars com a empreses.

Els valors d’aquest despatx són els següents:

  • CONFIANÇA: La relació entre el client i aquest despatx es basa en la confiança recíproca ja que considerem que la tranquil·litat i el benestar dels nostres clients és el més important.
  • TRACTE PERSONALITZAT: El despatx està caracteritzat per la proximitat dels professionals amb el client, els quals estan en contacte durant tot el procediment per tal de que el client pugui plantejar-li tots els dubtes i qüestions que tingui.
  • TRANSPARÈNCIA: El client està informat en tot moment de l’estat del procediment i té al seu abast la documentació relativa a l’expedient.
  • COMPROMÍS i EFICÀCIA: El despatx treballa amb total dedicació i rigor per a cadascun dels casos que defensa per aconseguir una millor solució individualitzada per a cada client.
  • FORMACIÓ CONTINUA: Els professionals d’aquest despatx mantenen una formació continuada, realitzant constantment cursos d’actualitat de la legislació i jurisprudència, per poder donar un servei d’excel·lència als clients.

Al capdavant d’aquest despatx hi ha l’Advocada Cora Ortega:

  • Graduada en Dret, Universitat de Barcelona.
  • Màster d’Advocacia, Universitat de Barcelona.
  • Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic.
  • Curs d’Expert en Dret de Danys, Universitat a Distància de Madrid.

ESPECIALITATS

ARTICLES DEL BLOG

LA RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

La responsabilitat civil professional és una modalitat de responsabilitat que consisteix en la obligació que recau sobre un professional a reparar el dany que ha causat a un altra persona en l’exercici de la seva professió o ofici.

Què entenem per professional?

Un professional és tota aquella […]

LA PRESTACIÓ COMPENSATÒRIA

La prestació compensatòria és un dels aspectes que s’ha d’estudiar si concórrer o no en els procediments de separació i divorci pel que a continuació explicarem en què consisteix.

L’article 233-14 CCC estableix: “El cònjuge la situació econòmica del qual, com a conseqüència de la ruptura […]

PENSIÓ D’ALIMENTS EN ELS PROCEDIMENTS DE SEPARACIÓ I DIVORCI

La pensió d’aliments dels fills en comú és un terme que sempre planteja discussió en els procediments de separació i divorci pel que a continuació explicarem els aspectes més importants sobre la mateixa.

Què s’entén per aliments?

D’acord amb l’article 237-1 del Codi Civil de Catalunya: “S’entén […]