UBICACIÓ

Despatx: Carrer dels Vilabella, 5-7, VIC (08500)

Telèfon: 678707631

Fax: 93 885 09 54

FORMULARI

Ompli el següent formulari i , nosaltres, ens posarem en contacte amb vostè.

Per procedir amb la seva sol·licitud ha de llegir el nostre avís de privacitat i acceptar les finalitats que cregui convenients marcant la seva casella corresponent, tingui en compte que algunes finalitats poden ser necessàries per a poder-li prestar el servei sol·licitat.

 • RESPONSABLE: Cora Ortega Cabanas

  La responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti al accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietària, Cora Ortega Cabanas, amb DNI 47.854.643-S, amb domicili social a Vic (08500), Carrer dels Vilabella, 5-7, telèfon: 678.707.631 i correu electrònic: info@coraortega-advocats.com.

 • FINALITAT: gestionar la relació comercial sol·licitada

  La responsable tracta les dades personals que l’usuari li facilita a través de www.coraortega-advocats.com amb la finalitat d’incloure-les a l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte amb aquesta advocada. A més a més, el tractament d’aquestes dades recollides també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través del lloc web, facilitant a la vegada als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès.

 • LEGITIMACIÓ: Legitimació per Interès legítim del responsable, o d'un tercer i el seu consentiment

  El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda informat, i en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat de la casella que es disposa a l’efecte.

  En el cas de que l’interessat no faciliti les mencionades dades o aquestes siguin errònies o inexactes no es podrà atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o portar a terme la contractació dels serveis. Per tant, la responsable del tractament, Cora Ortega Cabanas, quedarà exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de les conseqüències que derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

 • COMUNICACIÓ: Amb caràcter general no es comunicarà aquestes dades personals a tercers

  Amb caràcter general, la Cora Ortega Cabanas no comunicarà aquestes dades personals a tercers, excepte de que la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i l’advocada, prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es portarà a terme només durant el temps imprescindible per possibilitar l’execució del contracte d’encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que s’exigeixen al responsable. Un cop finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament tornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de que disposi.

  Per altra part, només tindrà dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb els que la Cora Ortega Cabanas tingui una obligació legal o contractual de facilitar-les, per executar ordres d’Autoritats Públiques o exercir un dret de l’advocada davant les autoritats judicials.

 • DRETS: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets

  L’usuari podrà exercit en tot moment, en els termes establerts a la legislació vigent, els drets de accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el mencionat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari dirigint-se a l’Advocada Cora Ortega Cabanas a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent direcció: info@coraortega-advocats.com o a la direcció postal: Carrer dels Vilabella, 5-7, 08500 Vic.

  Per l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la que es concreti la sol·licitud, direcció a efecte de notificacions, data i firma del sol·licitant.

Accepto Política de Privadesa


Per a activitats de màrqueting i promocions:SiNo